< Ga terug naar home

5 STAPPEN

1) VOORWERK

 • Verkenning ‘DNA’ straat/ winkelgebied:
 • In kaart brengen facts & figures (aantal winkels, verdeling branches, profiel
 • bezoekers, ligging t.o.v. – andere – ‘publiekstrekkers’, sociale deelname, sociale
 • onderdelen ruimtelijke omgeving).
 • ‘Sfeer proeven’ – wandeling door straat/ gebied, (straat) interviews met ondernemers
 • en winkelend publiek, nemen foto’s/ maken kort filmpje.
 • Verkenning en werving Kerngroep: ondernemers die in de ogen van collega’s
 • belangrijke zijn in het winkelgebied. De kerngroep blijft ook leading in het vervolg van de uitrol. Onze rol is inspireren, aanjagen, faciliteren.

2) ONDERNEMERS WERVEN

 • Eerste acties bepalen door kerngroep
 • Werving winkeliers door kerngroep leden / aanjager /binnenstadmanager
 • Winkeliers ondertekenen een intentieverklaring.
 • Winkeliers vullen inventarisatieformulier in. Hiermee wordt ook gevraagd welke
 • maatregelen men al heeft genomen en welke men voornemens is te gaan nemen.
 • Dit kan later gemonitord worden.
 • Eventuele lokale onderzoeken starten

3) NIEUWE STAKEHOLDERS / WINKELIERS WERVEN

 • Informatie en status project voor (potentiele deelnemers, belangstellenden en betrokkenen.
 • Wereldkundig maken project. Interviews en foto’s van meerdere deelnemende ondernemers. Iedere week / 14 dagen interview / foto van deelnemende ondernemers
 • Betrekken partijen uit sector onroerend goed, bewoners, welzijn, kunst, sport etc.

4) CONSUMENT BETREKKEN

 • Terugkoppeling uitkomsten onderzoek.
 • Uitreiking raamstickers ‘deelnemer ‘GELUKKIG WINKELEN’
 • Evenementen en acties bekend maken.
 • Consumenten onderzoek en acties.
 • Opzet consumenten ‘fanclub’.

5) STARTEN ACTIE PLAN

 • Actieplan opstellen door kerngroep / betrokkenen,

OPTIE; BEGELEIDING MONITOREN

 

 

STRATEGIE

Gelukkig Winkelen vindt het volgende belangrijk.

 • Echt luisteren en horen. Wat hebben de doelgroepen nodig.
 • Denken vanuit de inwoner en bezoeker
 • Een bottom-up aanpak: de ondernemers dragen zelf het initiatief, gefacilieerd en ondersteund door betrokkenen. Het door de ondernemers zelf laten opzetten en leiden van dit project maakt het zo krachtig. Wij inspireren en jagen aan. Ondernemers hebben weinig tijd voor uitvoerende zaken, daar faciliteren en ondersteunen we ook samen met betrokken partijen. Met deze benadering hebben we jarenlange ervaring in projecten voor de overheid en gemeenten. Met deze aanpak is de kans op beklijven van het initiatief erg groot.
 • Stimuleren van echt contact tussen consument, retailers en mogelijk alle andere betrokkenen
 • Co-creatie: alle deelnemers hebben invloed op het proces en het resultaat van dit proces
 • Samenwerking en plannen maken met alle doelgroepen
 • Aanpak vanuit laatste kennis van tribes (culturen), gedragswetenschappen / sociale en pedagogische wetenschappen / sociaalpsychologische wetenschappen, lokaal klimaatbeleid en duurzaam ondernemen.

’GELUKKIG WINKELEN’ kan worden gebracht als een zelfstandige campagne, maar ook als een gedachtegoed dat bestaande campagnes / acties ondersteunend.

Gelukkig winkelen heeft er voor gekozen in 5 werkgebieden aan de gang te gaan. De uiteindelijke keuze van deze gebieden wordt bepaald door de kerngroep van retailers samen met alle betrokken partijen. Uiteraard kan een koppeling met andere acties voor winkelgebieden worden gelegd zoals leegstand bestrijding, branchering, etc.