< Ga terug naar home

ONMISBAAR

‘Bij de economische groei naar een duurzaam model is het toevoegen van sociale meerwaarde onmisbaar‘.

 

Sociability en de sociale meerwaarde voor uw stad

Sociability is in de context van een stadscentrum de aanduiding voor een sociaal levendige en sfeervolle omgeving. Een plek of gebied waar mensen graag verblijven, elkaar ontmoeten en het gezellig is. Meer dan dat dragen de bezoekers zelf bij aan de sfeer en de totaalbeleving van het gebied en dragen dit ook uit als ambassadeurs. Een sociale meerwaarde dus, die ontstaat door de gebruikers.

Hoe bereik je sociale meerwaarde?

Sociale interactie en relatievorming zijn enkele van de bouwstenen om sociale meerwaarde te bereiken. Hiervoor is daarnaast vertrouwen, wederkerigheid en betrokkenheid van de deelnemers nodig. Maar bovenal moeten we waar mogelijk inspelen op de wensen van de bezoekers. Zo kunnen we helpen bij het realiseren van een prettige omgeving.

Het gevoel dat de mensen hebben kan overigens heel anders zijn dan dat wat men bij het realiseren van het (winkel)gebied had bedacht.

Resultaat

Om die Sociability tot stand te brengen moet veelal geïnvesteerd worden in een lange termijn traject. Uiteindelijk word je centrum veerkrachtig en toekomstbestendig. Dat resulteert in een win-win situatie voor iedereen in het gebied. Dus voor de inwoners, ondernemers, vastgoed, zorg, welzijn en gemeente.

Gabriëlle van der Weide