< Ga terug naar home

Nu al bereikt …

De kerngroep en deelnemende retailers zetten de ideeën om in concrete plannen. Wat al bereikt?

  • Intentieverklaringen van 50 winkeliers!
  • Kerngroep gevormd. Op dit moment met zes ondernemers, soms met een eigen portefuille.
  • Verspreiding gratis energie (gedrag-) besparing tips.
  • Informatie-flyer Gelukkig Winkelen is verspreid 2 versies.
  • Verschillende persbericht. Ede Stad, Edese Post en Gelderlander.
  • interne Nieuwsbrief 28 februari verspreid.
  • Gastwebsites: Binnenstadsmanagement, Dag van de Duurzaamheid,URGENDA
  • Inventarisatie energie wensen Hieruit worden gezamenlijke acties overwogen/ ontwikkeld.
  • Onderzoek Kwaliteit Food door studenten CHEContacten hierover met diverse Horeca ondernemers zijn gaande.
  • Energiescanbij Dick Egberts (LEFmixstore) Lef maakt gebruik van de eerste van de tien gratis scans die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld.
  • Opzet campagne; ‘Retailer kijkt vooruit’. Twee wekelijkse rubriek met foto en interviews met deelnemende ondernemers in Ede Stad, gemeente pagina.
  • Gast aan Tafel; Samen met Malkanderwordt een uniek food event opgezet.
  • Plaatsing gratis duurzame schuifdeur bij Auke Tweewielers.
  • Centrale afval verwerking heeft een extra duurzame duw gekregen.
  • Evenementen Meeting;afstemming/ contactleggen met ‘andere’ stakeholders.
  • Website Gelukkig Winkelen is al vanaf februari actief.
  • Facebook Gelukkig Winkelen Ede is vanaf eind februari actief.

   

  Project was stimulans voor de volgende initiatieven

  • Winkeldeuren sluiten spontaan begin gemaakt door deelnemende ondernemers.
  • Telefoon recycling actiedoor Reparatiewinkel Parts NL – Ede.    In samenwerking met o.a. een basisschool: inleveren van een oud mobieltje geeft de mogelijkheid om te gamen of een leuke film te kijken.
  • Zonnepanelen actie. O.l.v. de Heus optiek is samen met Woonstede een start gemaakt met plaatsen van panelen op de percelen aan de Molenstraat.
  • Nieuwe winkelvan AUKE wordt zoveel mogelijk duurzaam.
  • Wylli’s2Goheeft zijn verlichting vervangen door LED.
  • Verschillende winkeliers geven aan de verwarmingal een uur voor sluitingstijd uit te zetten.
  • Verschillende evenementen beginnen al met het hanteren van een ’duurzame meetlat’. Maar ook de Heidemarkten: gratis kraam voor goede doelen.
  • Horeca ondernemer biedt hockey-kampioenenteam een diner aan.
  • ….