< Ga terug naar home

VOOR WIE

Binnen de doelgroep van Gelukkig Winkelen vallen:

  • Winkeliers | ondernemers die verder durven te kijken dan hun dagomzet
  • Bezoekers (sympathisanten, welwillenden, onverschilligen) gelukkiger en gezonder maken
  • Winkeliersverenigingen met een langetermijnvisie
  • Gemeenten die een veerkrachtige toekomst willen realiseren, startend met het hart van hun gemeente en die sociaal levendig willen houden of krijgen, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en het lokale klimaat- en milieubeleid (verminderen uitstoot broeikasgassen en aanpassen aan gevolgen van klimaatverandering) tot uitvoering willen brengen in het hart van de gemeente
  • Eigenaren vastgoed die geloven in sociaaleconomisch waarde behoud
  • De consument die meer en meer vraagt om duurzame artikelen

 

Gerdien de Vries (gedragswetenschapper en universitair docent aan de TU Delft)
Een beter milieu begint niet alleen bij jezelf, maar naast een sterk overheidsbeleid kunnen individuen wel degelijk het verschil maken. “Vooral als ze collectief aan het werk gaan, bijvoorbeeld in groepsverband duurzame energie regelen. Het voordeel van een groep is dat je elkaar kunt aanspreken op die psychologische mechanismen, waardoor je niet terugvalt in een passieve houding.”