< Ga terug naar home

DOEL

 ‘Van economische groei (de traditionele focus) naar een meer duurzaam model.’

Gelukkig Winkelen helpt winkeliers om hun omzet te behouden en verhogen door:

 • van meer bezoeken vaste ontmoetingen te maken
 • de sociale en circulaire economie elkaar versterken
 • kostenbesparing
 • in te spelen op veranderde gedrag en vraag van de bezoekers
 • te bouwen een veerkracht
 • gelukkiger en zinvoller werken

Maar ook …

 • terugdringen van de CO2-uitstoot en zo beperken milieuschade
 • creëren sociale meerwaarde en werken aan sociale duurzaamheid
 • samen bouwen aan een veerkrachtig en duurzameeconomie
 • alle betrokkenen te stimuleren zich blijvend in te zetten voor een duurzame aanpak
 • winkelcentrum wordt de ‘huiskamer’, het ontmoetingspunt voor de inwoners

 

DOELGROEPEN
We willen ons richten ook op de mainstream, zij die nog staan aan het begin van hun duurzame ontdekkingsreis. We willen niet dat ze achterblijven bij de snelle ontwikkelingen. We willen ook de energiekloof die dreigt te ontstaan tegengaan.

KLIMAATPSYCHOLOGIE
Slecht nieuws over het klimaat leidt zelden tot gedragsverandering. Daar kunnen we niets aan doen, zeggen wetenschappers. Ons brein is gewoon niet in staat die informatie adequaat te verwerken. Het zijn de beperkingen in ons ‘oerbrein’ die maken dat we niet rationeel reageren op klimaatverandering. (Daniel Kahneman, Elke Weber)