< Ga terug naar home

DOEL

 We ontdekten samen dat waar wij de afgelopen twee jaar aan hebben gewerkt niet meer past onder de noemer Gelukkig Winkelen, maar dat we onze doelstellingen hebben verbreed. Bij het werken aan bewustwording van de wereld verbeterende kracht van de portemonnee van de inwoners, aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het klimaat- en energiebeleid van de overheid komen er nog veel meer kansen die we kunnen koppelen.

Onze lokale economie toekomstbestendig maken gaat om meer dan het winkelen zelf. Daarom wijzigen wij de naam Gelukkig Winkelen naar Gelukkige Binnenstad. De aanpak blijft hetzelfde inclusief de succesvolle bottom-up aanpak.

Gelukkig Winkelen helpt winkeliers om hun omzet te behouden en verhogen door:

 • van meer bezoeken vaste ontmoetingen te maken
 • de sociale en circulaire economie elkaar versterken
 • kostenbesparing o.a. op energieverbruik
 • in te spelen op veranderde gedrag en vraag van de bezoekers
 • te bouwen aan de veerkracht van de binnenstad
 • gelukkiger en zinvoller werken

Maar ook …

 • terugdringen van de CO2-uitstoot en zo beperken milieuschade
 • creëren sociale meerwaarde en werken aan sociale duurzaamheid
 • samen bouwen aan een veerkrachtig en duurzameeconomie
 • alle betrokkenen te stimuleren zich blijvend in te zetten voor een duurzame aanpak
 • winkelcentrum wordt de ‘huiskamer’, het ontmoetingspunt voor de inwoner